Kontaktinformation

Denne side administreres og ejes af:

SC Administration I/S
Postboks 1662
9100 Aalborg
CVR 2715 75 13
Telefon 70 20 08 79

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne webside eller dit engagement med denne webside kan du kontakte os via telefon, postadresse eller mailadressen kontakt@sc-administration.dk

Disclaimer og Copyright

Din succes afhænger af din egen arbejdsindsats og dine kundskaber i øvrigt. Beretningerne der måtte være på denne webside om resultater og indtægter er ikke en garanti for det resultat eller de indtægter, du vil kunne opnå. Beretningerne er udelukkende eksempler på, hvilke resultater og indtægter de nævnte personer har opnået.

SC Administration I/S yder således ingen garanti for de enkeltes resultater eller indtægter og kan ikke gøres ansvarlig herfor. Resultater og indtægter er individuelle for hver enkelt person.

Ingen dele af denne webside må kopieres, distribueres, ændres, videresendes eller på anden vis anvendes i offentligt eller kommercielt øjemed uden forudgående skriftlig tilladelse fra SC Administration I/S, hvad enten der er tale om tekst, lyd, billeder eller andet. Enhver anvendelse i strid hermed vil øjeblikkeligt blive retsforfulgt i henhold til den på ethvert tidspunkt og på ethvert sted gældende lovgivning.

Personbeskyttelse

Når du anmoder om en service på denne hjemmeside, f.eks. at få tilsendt oplysninger om produkter eller mødeinvitation, bliver du bedt om at afgive en række personlige og brugerrelaterede oplysninger som f.eks. navn, tlf.nr., adresse og e-mail-adresse. Samtidig giver du tilladelse til, at vi kan registrere dine oplysninger.

Registreringen sker udelukkende for at vi kan betjene dig, som du har anmodet os om.

Adgangen til de registrerede oplysninger er begrænset til de personer tilknyttet SC Administration I/S, som vil kontakte dig med den information du ønsker.

Din personlige information vil ikke blive givet, solgt eller gjort tilgængelig for en tredje part, undtaget den person som vil kontakte dig, som vi også kræver den samme beskyttelse af dine data fra.

Vi respekterer dit privatliv og behandler dine data med diskretion. Hvis du ønsker at blive slettet fra vores database på noget tidspunkt, så kan du gøre det ved at sende en mail til data@sc-administration.dk

SC Administration I/S prioriterer sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med registreringen af dine personlige oplysninger højt.